Vergoedingen

Zorgverzekering in 2019: bekijk wat er verandert aan de oefentherapievergoeding

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is jouw huidige polis ontoereikend dan kun je ieder jaar voor 1 januari jouw huidige zorgverzekering opzeggen en heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Vergoeding basisverzekering voor patiënten met COPD

Vanaf 1 januari  2019 is er iets verandert aan de vergoeding voor oefentherapie. De vergoeding komt nu vanuit de basisverzekering. Echter moet de patiënt wel voldoen aan onderstaande criteria
1. Er moet sprake zijn van classificatie Gold || of hoger.
2. Er wordt aan de hand van een ziektelast schaal bepaald op hoeveel behandelingen de patiënt recht heeft.

Of wordt voldaan aan de criteria zal uw longarts of huisarts moeten bepalen. 

Vergoedingen 2019

Op de website van diverse partijen staan gedetailleerd overzichten bij welke zorgverleners je terecht kunt. En wat de premies zijn van aanvullende verzekeringen die oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoeden. Bijvoorbeeld:

– Independer
– United Consumers
– Zorgwijzer 

Je kunt natuurlijk ook op de website van uw eigen zorgverzekeraar kijken voor meer informatie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van jouw leeftijd en de vraag of je een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht je daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heb je een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed. 

Ben je 18 jaar of ouder? Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als je een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen voorkomt. Staat jouw aandoening op deze lijst, dan zul je de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit jouw aanvullende verzekering vergoed (mits je deze hebt, natuurlijk). De behandelingen die je daarna nog extra nodig hebt (vanaf de 21e behandeling dus), worden vanuit de basisverzekering vergoed.

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar. Check daarvoor de website van jouw eigen zorgverzekering.

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut

Sinds 2008 kun je rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck zonder verwijzing van een arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft jou als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer je door een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening

Wanneer je je aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening geeft antwoord op de vraag of je met jouw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer jouw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut jou adviseren alsnog naar de huisarts te gaan. Directe toegankelijkheid geldt voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn.