Vergoedingen

Zorgverzekering in 2024: bekijk wat er verandert aan de oefentherapievergoeding

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is jouw huidige polis ontoereikend dan kun je ieder jaar voor 1 januari jouw huidige zorgverzekering opzeggen en een nieuwe zorgverzekering aanvragen.

Vergoedingen 2024

Ook in 2024 hebben wij met de praktijk weer contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Tarieven 2024

Als je niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent gelden de volgende tarieven:
– Individuele behandeling                                                 42,00 euro
– Intake en onderzoek na verwijzing                                65,00 euro
– Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing      65,00 euro
– Behandeling aan huis                                                     65,00 euro
– Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek                     65,00 euro
– Psychosomatische behandeling                                    55,00 euro

  

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van jouw leeftijd en de vraag of je een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht je daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heb je een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed. 

Ben je 18 jaar of ouder? Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als je een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen voorkomt. Staat jouw aandoening op deze lijst, dan zul je de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit jouw aanvullende verzekering vergoed (mits je deze hebt, natuurlijk). De behandelingen die je daarna nog extra nodig hebt (vanaf de 21e behandeling dus), worden vanuit de basisverzekering vergoed.

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar. Check daarvoor de website van jouw eigen zorgverzekering.

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut

Sinds 2008 kun je rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck zonder verwijzing van een arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft jou als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer je door een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening

Wanneer je je aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening geeft antwoord op de vraag of je met jouw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer jouw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut jou adviseren alsnog naar de huisarts te gaan. Directe toegankelijkheid geldt voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn.