Mededeling n.a.v. het Corona-virus

Door de snel op elkaar volgende maatregelingen zijn we genoodzaakt onze zorg voor u anders in te richten. U kan nog steeds behandeld worden, echter alleen nog telefonisch of via een video consult. Deze manier werkt voor ons oefentherapeuten ook goed, omdat wij vooral instructies geven. Wij kunnen tijdens het videoconsult de oefeningen heel goed voordoen en wij kunnen zien hoe u ze uitvoert.  Mocht uw therapeut , eventueel in samenspraak met uw huisarts, het noodzakelijk vindt u toch nog in de praktijk te zien is dit  ook nog mogelijk. Wij kunnen als oefentherapeuten gemakkelijk 1,5 meter afstand houden. Daarbij houden wij ons natuurlijk aan alle hygiëne adviezen van het RIVM.  

Dus mocht u klachten hebben en wilt u een afspraak maken, laat ons dit dan weten via de mail (info@boelensoefentherapie.nl). Wij zullen dan telefonisch contact met u opnemen om uw klachten te beoordelen. Op basis hiervan bepalen wij de vervolgstappen.

Optie 1: U wordt op afstand begeleid via video consults en via deze weg krijgt u oefeningen en adviezen die u helpen u klachten te verminderen. 

Optie 2: Als wij het toch noodzakelijk vinden om u fysiek te zien en te behandelen, nemen wij contact op met uw huisarts voor nader overleg of verwijzing. U hoeft hiervoor dus zelf niet naar de huisarts. 

Wij zetten ons er ook, in deze lastige periode, voor in om u, zo goed als mogelijk en verantwoord is, de zorg te kunnen blijven bieden die u nodig heeft.
Uw behandeltraject blijven wij volgen – al dan niet op afstand – en uw voortgang wordt zoals gebruikelijk vastgelegd in uw dossier.

Wij vragen uw begrip voor de aanpassingen die momenteel nodig zijn.

Wat bieden wij

Therapieën

Wij bieden o.a. therapie voor slaapstoornissen, ademklachten, spanningsklachten, houdingsklachten, werkgerelateerde klachten en meer.

Kwalitatieve zorg

Binnen Gezondheidscentrum ‘De Zwaai’ en in onze praktijk willen wij de patiënt de best mogelijke zorg geven. Natuurlijk voldoen we aan alle officiële kwaliteitseisen. Daarnaast zijn we als oefentherapeuten Cesar permanent bezig met kwaliteitszorg.

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode. Samen met u gaan we op zoek naar de oorzaak
van uw klachten. Deze zoeken we altijd in uw houding en uw manier van bewegen. U krijgt adviezen en
oefeningen voor houding en beweging.

Bel voor een afspraak: 0318-512548

of meer info

Therapeuten

Rianne Doorn

Oefentherapeut Cesar | Specialist valpreventie

Heleen Boelens

Oefentherapeut Cesar | Specialist spanningsklachten

Specialisaties

Wilt u weten welke therapieen wij geven?

Vergoedingen

Voor meer informatie over vergoedingen & tarieven.