Specialisaties

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie is voor iedereen die bewuster en meer wil gaan bewegen, of hij nou klachten heeft of niet. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Veel lichamelijke klachten zijn niet het gevolg van een bepaalde ziekte of aandoening, maar ontstaan doordat iemand zich in het dagelijkse leven niet gezond beweegt. Doorgaans is men zich helemaal niet bewust van zijn bewegingsgedrag. We voelen ons lichaam pas wanneer het pijn doet. Werken in de tuin, zwaar tillen, maar ook (spier)spanning door stress kunnen lichamelijke klachten veroorzaken. Door u te leren welk bewegingspatroon de oorzaak is van uw klachten, kunnen wij u helpen de klachten te verhelpen en voorkomen.

Een oefentherapeut geeft inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en de klacht/afwijking. U leert zelf met de klachten om te gaan, de klachten te verminderen en/of voorkomen, door het creëren van een betere balans tussen lichaam en geest. Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode. Samen met u gaan we op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Deze zoeken we altijd in uw houding en uw manier van bewegen. U krijgt adviezen en oefeningen voor houding en beweging die u kunt doen op uw werk, thuis of tijdens het sporten. Zo leert u met de klachten om te gaan, ze zo mogelijk op te heffen en ze in de toekomst te voorkomen. Kortom, u krijgt de regie over u lichaam terug!

Ademhaling

Ademen doen we onbewust. Toch kan er door diverse oorzaken, bijvoorbeeld benauwdheid door allergie, astma, hyperventilatie, stress en longafwijkingen zoals longemfyseem, de ademhaling niet goed verlopen. Het lichaam kan uit balans raken. Symptomen als duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid of moeite met doorademen kunnen optreden. Duurt zo’n situatie te lang dan loopt u het risico in een vicieuze cirkel te belanden waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. Het is erg belangrijk dat u leert een dergelijke situatie te doorbreken en te voorkomen.

Als oefentherapeut kan ik u een structurele oplossing bieden voor uw klachten. Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van de problemen rondom ademhaling. Door middel van oefeningen en adviezen wordt er gewerkt aan een zo optimaal mogelijke natuurlijke en ontspannen ademhaling.

Psychosomatische Oefentherapie

Ontspanning is een staat van gesteldheid die lichaam en geest nodig hebben om te herstellen. Juist in stressvolle situaties zijn we geneigd ontspanning te ondermijnen. Indien u uzelf langdurig blootstelt aan stress en u geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning dan kan het schadelijk zijn voor uw gezondheid. Uw lichaam verkeert constant in een verhoogde staat van paraatheid (vecht- en vlucht reactie). En dit kan allerlei lichamelijke klachten veroorzaken, zoals oververmoeidheid, burn-out klachten, hyperventilatie, hoofdpijn, misselijkheid, maag- en darmklachten en slaapproblemen. Maar ook psychische klachten zoals  gejaagdheid, concentratieproblemen, piekeren, somberheid, angst, onzekerheid en lusteloosheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Een goede balans vinden tussen spanning en ontspanning is dan ook van essentieel belang.

Psychosomatische Oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en op het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. De psychosomatiek behandeling reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, gezondheid en uw leven positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van de klachten.

De behandeling bestaat uit:

  • Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  • Cognitieve gedragsmatige interventie, waardoor u meer inzicht krijgt in w gedachten, emoties en handelen. Je leert hier  beter mee om te gaan.
  • Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspanningsoefeningen, ademhaling- en aandachtstraining en    expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen. 

Slaapoefentherapie

Wij benaderen uw slaapprobleem vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden uw onderliggende redenen van het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.
De slaapoefentherapeut helpt u met:
– Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
– Oefeningen voor u op maat gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
– Aanleren adequater en zeker ook rustiger om te gaan met de gevolgen van uw slaapprobleem.

Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?
U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met mij een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee we beiden verwachten de problemen te kunnen oplossen.
De behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met mij tips door om beter te slapen op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of u wordt geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden of mindfulness.

In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.

network (1)

COPD groepstraining

Als u COPD heeft weet u wat de gevolgen voor u kunnen zijn. Benauwd of kortademig bij inspanning, last van hoest buien of een beperkt inspanningsvermogen.
Vroeger pasten COPD en activiteit niet echt bij elkaar. Maar de laatste jaren wordt echter steeds duidelijker, dat door activiteit, inspanning en juist adempatroon de last van COPD bij patiënten vermindert.

Wat kan oefentherapie Cesar voor u betekenen?
Alles is erop gericht om uw ademhaling in rust en tijdens inspanning te verbeteren. U kunt daarnaast uw klachten verminderen door voldoende te bewegen.
Eerst gaat de oefentherapeut een paar keer individueel met u oefenen. Zo leert u wat een goede ademtechniek is en u leert uw eigen fysieke grenzen en mogelijkheden kennen. Daarna volgen er groepsbehandelingen. 

De groep bestaat uit max. 6 personen met dezelfde klachten. Deze groepsbehandelingen zijn erop gericht om uw ademtechniek en uw conditie nog meer te verbeteren. Onze ervaring is dat het oefenen in een groep erg stimulerend werkt. U ontmoet bovendien andere mensen die dezelfde klachten hebben. Dit bevordert de onderlinge uitwisseling van ervaringen.

stopwatch

Chronische pijnklachten

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is.

Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. U leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Door het hervinden van het vertrouwen in het eigen lichaam, leert u hoe u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden
met familie en vrienden. Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Bedrijfsoefentherapie

Als bedrijfsoefentherapeut werken wij bij bedrijven op locatie. Het werk richt zich op voorkomen van klachten die het gevolg zijn van een verkeerde houding of een te grote fysieke belasting.

Het doel van de oefentherapie is:
– het verbeteren van de werkhoudingen en beroepsgebonden lichaamsbewegingen van de werknemers;
– het optimaliseren van de werkplek;
– het optimaal benutten van beschikbare instrumenten en hulpmiddelen.
Zo ontstaat een juist evenwicht tussen de lichamelijke belasting en belastbaarheid.

Ons werk als bedrijfsoefentherapeut  bestaat uit het inventariseren van de knelpunten op het gebied van de fysieke belasting door middel van een werkplek-analyse en eventueel een enquête onder de werknemers. Op basis van de uitkomsten kunnen wij een op de werkzaamheden gerichte training ontwikkelen. In zo’n training worden de werknemers bewust gemaakt van hun houding en bewegingen in het werk en begeleid in het verbeteren van hun houding- en bewegingsgewoonten. Deze training vindt  in de normale werkomgeving plaats.